बृज यात्रा दर्शन

श्रीराधेकृष्ण शरणम              राधे सर्वेश्वरी जयते   वृंदावनविहारिणे नमः  श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमः      श्री लाडलीलाल जयते      श्री ब्रजभूमि जयते     श्री  ब्रजेश्वरी जयते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्‍वरः । गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥    श्री राधागोविन्द की शरण लेकर सर्वेश्वरी राधिके ,के …