बृज यात्रा दर्शन

श्रीराधेकृष्ण शरणम              राधे सर्वेश्वरी जयते   वृंदावनविहारिणे नमः  श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमः      श्री लाडलीलाल जयते      श्री ब्रजभूमि जयते     श्री  ब्रजेश्वरी जयते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्‍वरः । गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥    श्री राधागोविन्द की शरण लेकर सर्वेश्वरी राधिके ,के …

मुखपृष्ठ

  ——-     ऊँ    गणपतये   नमः      ——-   ऊँ वक्रतुण्ड़ महाकाय    सूर्य कोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरू मे देव,       सर्व कार्येषु सर्वदा।             श्री कृष्ण शरणम ममः “श्रीराधे सर्वेश्वरी विजयते”                  ” वन्दे कृष्णम जगत गुरू “   अखण्डमण्डलाकारं  व्याप्तं येन चराचरम् ।  तत्पदं दर्शितं येन      तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥    अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।    चक्षुरुन्मीलितं येन   तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥    गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः    गुरुर्देवो महेश्वरः ।    गुरु साक्षात्  परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते …